08-684 424 97


                          info@elitomsorg.se

Vi är ett privat vård och omsorgsföretag som utför hemtjänst under Stockholm stads tillsyn med dygnet runt insatser och trygghetslarm samt under Solna stads tillsyn med hemtjänst insatser.Vi jobbar med ambition att bidra till högre kvalité och bättre service inom äldrevård och omsorg.Vi satsar både på dig som kund och på en god personalpolicy, eftersom vi anser att nöjd personal ger nöjda kunder. Continue reading