08-684 424 97


                          info@elitomsorg.se

Vi är ett privat vård och omsorgsföretag som utför hemtjänst under Stockholm stads tillsyn med dygnet runt insatser och trygghetslarm samt under Solna stads tillsyn med hemtjänst insatser.Vi jobbar med ambition att bidra till högre kvalité och bättre service inom äldrevård och omsorg.Vi satsar både på dig som kund och på en god personalpolicy, eftersom vi anser att nöjd personal ger nöjda kunder. 

Elit Omsorg AB skräddarsyr hemtjänstinsatserna efter dina egna kriterier och önskemål och du har även möjlighet att välja personal hos oss. Vi ställer krav på yrkesexpertis & språkkunskaperna hos vår personal samt att uppnå en hög personalkontinuitet. Hos oss får du och dina anhöriga vara delaktiga och bestämma hur dina insatser ska utföras. Vi önskar vara din hjälpande hand och underlätta ditt liv så att du kan fortsätta att leva det obegränsat.

Vår vision är att vara det självklara valet inom vård och omsorg vad gäller kvalitet, kompetens och hög personalkontinuitet.