08-684 424 97


                          info@elitomsorg.se

För att kunna ge ett gott bemötande är vi måna om att ha ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Genom vår kulturella mångfald har vi kompetens att möta våra kunder oavsett etnisk bakgrund, religion eller kön. Att bli förstådd och respekterad för den man är, med vanor, beteende och kulturella perspektiv kräver bra kommunikation.

För att möta våra kundernas olika behov har vi personal som talar flera olika språk. Vi arbetar för att främja gemenskap och glädje för våra kunder och medarbetare, och vill att det ska finnas gott om utrymme för dialog och samtal.